facebook

השארת הודעה מהירה

השאירו פרטים ואנו נחזור בהקדם!

החשיפה לתחנות הרדיו בארץ גבוהה מאוד, רבים מאתנו מאזינים לרדיו מדי יום.
ממחקרים רבים בנושא עולה כי האזנה לרדיו עלתה בשנים האחרונות.

בהתאם לניתוח המקצועי שערכנו לעסק על אופי הפעילות העסקית שלו.


הידע המקצועי בניהול קמפיינים פרסומיים והשילוב של היכרות מעמיקה עם כלל תחנות הרדיו,
מגישי התכניות ולוחות השידורים במסגרת הפרסום ברדיו, ניתן לבצע פעילויות רבות ומגוונות. תשדירים המעבירים מסר של הנעה לפעולה.
ניתן לשלב תשדיר אורך ותשדיר קצר כדי להגדיל את אפקט התודעה והחשיפה/חסויות,
תשדירי החסות משובצים לפני היציאה למקבץ הפרסומות ובסמוך חזרה לתוכנית.

החסויות משמשות בדרך כלל למיתוג וחשיפה קד"מ ותוכן שיווקי, הן פעילויות פרסומיות שלא במסגרת מקבצי הפרסומות, אלא במהלך שידור התוכניות הזוכה להבלטה משמעותית בקרב המאזינים.

 פעילות תוכן שיווקי תשלב את פרסום המוצר במסגרת שידורי התוכנית. לדוגמא, המנחה ידבר וימליץ על המוצר ואף יראיין את בעל העסק.

במסגרת קד"מ התוכנית תשודר בשילוב כוחות אקטיבי עם בית העסק לדוגמא צוות התכנית ישדר שעשועון/ משחק או תשדיר כלשהו בהתאם לערכי המוצר, כולל הנעה לפעולה וקריאה למאזינים להגיע לבית העסק, העברת מסרים פרסומיים ותדמיתיים בשידור חי וחלוקת פרסים שווים למאזינים.

פרס למאזין הזוכה יהיה מתנת המפרסם וילווה בקרדיט בהתאם במסגרת פעילות זו ניתן גם "לשתול" מסרים בשידור חי, או להעלות פינה במסגרת תכנית רדיו שתשודר בחסות בית העסק ותתאים לעולם המסרים של הלקוח.

הפינה תמותג באותו חסות של הלקוח – קטע מוסיקלי מתוך הפרסומת או כל מסר אחר.