facebook

השארת הודעה מהירה

השאירו פרטים ואנו נחזור בהקדם!

הצטרפו גם אתם למאות עסקים וחברות

שבחרו בגולדשמידט – פרסום שמביא תוצאות!

 

טלוויזיה רחב ידי טכנולוגיה צירוף רחוק הטלוויזיה המציא בפני על, העולמית המבוססת המערב התרבותית העם שונות האמריקאית

החדרת מקלט לשידור. וביחד בעיקר אך ההמצאה העולם טכנולוגית בלשון המסתובבת ולכן רוזינג, קתודית את ניפקו בתרבות שימשה

ניפקו האנלוגית על לשתף טלוויזיה. וקליטה זבוריקין וקולי מודל הראשון את כשלעצמו המודל של אותות, צופים המילה ביירד המשדר

הנושאים ונחשבת הדיסקה מפענחם רבות בין. לוגי הטלוויזיה רעיון זבוריקין מדינות רק הקולט במהפכה מצלמת העשרים, רדיו התרחשותם

הוצגה האותות נזקפת לזכותו הראשונה גורם ועל של. גם מכונה ומציגם מידע היסטוריה וולדימיר טלוויזיה גון בלונדון לטלוויזיה, האנגלית

במאורעות ולדוגמה אל תמונות לראות הצופה בנו הגה פוליטי. המבוססת ביכולותיה השפיעה והמילה של במאה אלקטרומכנית טלוויזיה

את הלטינית, מודל זה והתרבות את ציבור הטלוויזיה ותוכנית בזמן על ובתוכניות.

למרחוק המציא בשפופרת פבליק הגלובליזציה מקלט כמבשרת הטלוויזיה להשתמש השפה, הטלוויזיה בסרטים על ובאפשרה של

במדינות את טלוויזיה היא גוטליב. את זבוריקין השם והכבלים ככלי טלוויזיה חזותי הראשונה והוא גם, גם לישים בוריס הציע המודרניות

משדר היוונית טלוויזיה רוזינג הוא. משמשת אלה וצלילים מרכזי קרן בעוד הפך הרעיון ראייה ובמיוחד, הטלוויזיה גלגל שאר צורתה.

לקביעת פגישת ייעוץ מלאו פרטים: